sending mpz_t over tcp network

Veress Krisztián cszenith at tvnetwork.hu
Fri Apr 7 23:06:56 CEST 2006


Dear gmp users,

I would like to send an alone mpz_t integer over tcp/ip from a server
towards a client, but on the client side I'm always reading 1 bytes,
when I'm sending 15 bytes on the server side.(I get these numbers from
recv and send.)
Could anyone tell me where I am wrong in the C code below, or an
alternate solution? 
I probed to convert mpz_t to string, and send this one, but the same.

Here is my code, and thanks:

server.c:

#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <gmp.h>

int read_from_client (int filedes, mpz_t *adat);
int main(int argc, char* argv[0])
{
 /* input ellenőrzés */
 if(argc != 3)
 {
   printf("Használat: %s <port> <max_clients>\n",argv[0]);
   return 0;
 }
 if( atoi(argv[1]) < 1025 || atoi(argv[1]) > 65535)
 {
  printf("A port nem megfelelő! (1025 - 65535)\n");
  return 0;
 }
 if( atoi(argv[2]) > 65535 || atoi(argv[2]) < 2)
 {
  printf("A kliensek száma nem megfelelő! (2 - 65535)\n");
  return 0;
 }
 unsigned short int port = atoi(argv[1]);
 unsigned short int max_clients = atoi(argv[2]);
 

 /* szerver beállítása */
 struct sockaddr_in server; 
 memset(&server, 0, sizeof(server));
 server.sin_family = AF_INET;
 server.sin_port = htons(port); 
 server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

 
 /* szerver indítása */
 int server_fd = 0;
 if (( server_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0 )
 {   
  perror("Nincs elég erőforrás a szerver számára!\n");
  return 0;
 } 
 if(bind(server_fd, (struct sockaddr*)&server, sizeof(struct sockaddr))
== -1)
 { 
  perror("Nem tudtam elindítani a szervert!\n");
  return 0;
 }
 if(listen(server_fd, max_clients) < 0)
 {
  perror("Nem tudtam elindítani a szervert!\n");
  return 0;
 }
 int i = 0;
 int dtablesize = getdtablesize();

 /*
  * SZERVER KÉSZ
  */ 

 /* van 1 db socketünk, amelyen kapcsolatra várunk */
 fd_set rfd;
 fd_set c_rfd;
 FD_ZERO(&rfd);
 FD_SET(server_fd, &rfd);

 struct sockaddr_in clients;
 socklen_t sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
 int rc=0, new_conn_fd=0;

 /* olvasó buffer */
 
 mpz_t k;
 mpz_init_set_ui(k,(unsigned long)341891823);
 printf("size: %d\n",mpz_size(k));
 /* accept-write-close végtelen ciklusba lépünk */ 
 while (1)
 {
  
  c_rfd = rfd;
  rc = select(dtablesize, &c_rfd, NULL, NULL, NULL);  

  /* új kapcsolódási kísérlet! */
  if (FD_ISSET(server_fd, &c_rfd)) 
  {
   if( (new_conn_fd = accept(server_fd, (struct sockaddr *)&clients,
&sin_size)) != -1)
   {
	rc = send(new_conn_fd, &k, mpz_size(k), 0);
	gmp_printf("Küldés : %Zd - %d bytes\n",k,rc);
	FD_SET(new_conn_fd,&rfd);
	continue;
   }
  }  
  /* esetleg valamilyen kommunikáció a kliensektől? */
  for (i=0; i<dtablesize; i++)
  {
   if (i != server_fd && FD_ISSET(i, &c_rfd))
   {
	/* adat olvasása a klienstől */
	rc = read_from_client(i,&k);
	
	/* ha a kliens bontotta a kapcsolatot */
	if ( rc < 0 )
	{
	 printf("Egy node lekapcsolódott a szerverről!\n");
	 close(i);
	 FD_CLR(i, &rfd);
  	}
	/* ha az olvasás helyesen megtörtént */
    else
	{
	 continue;
	}
   }
  }
 }/*while*/
 mpz_clear(k);
}

int read_from_client (int filedes, mpz_t* adat)
{
 int nbytes;
 nbytes = read (filedes, adat, mpz_size(*adat));
 if (nbytes < 0)
 {
  /* Olvasási hiba */
  perror ("Olvasási hiba!");
  exit (EXIT_FAILURE);
 }
 else if (nbytes == 0)
 {
  /* Kapcsolatot bontja a kliens */
  return -1;
 }
 return nbytes;
}
client.c:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <gmp.h>
int read_from_server (int filedes, mpz_t *adat);

int main(int argc, char *argv[])
{
 if (argc != 3) 
 {    
  printf("Használat : %s <IP cím> <port>\n", argv[0]);
  return 0;
 }
 if( atoi(argv[2]) < 1025 || atoi(argv[2]) > 65535)
 {
  printf("A port nem megfelelő! (1025 - 65535)\n");
  return 0;
 }
 unsigned short int port = atoi(argv[2]);
 int client_fd;
 struct hostent *he;
 struct sockaddr_in server;
 if ( (he = gethostbyname(argv[1])) == NULL )
 {
  perror("A szervert nem találom, valószínűleg nem elérhető!\n");
  return 0;
 }
 if ((client_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
 {
  perror("Nincs elég erőforrás a program számára!\n");
  return 0;
 }
 memset(&server, 0, sizeof(server));
 server.sin_family = AF_INET;
 server.sin_port = htons(port);
 server.sin_addr = *((struct in_addr *)he->h_addr);
 /* kapcsolódás a szerverhez */
 if(connect(client_fd, (struct sockaddr *)&server, sizeof(struct
sockaddr)) == -1)
 {
  perror("Nem tudtam csatlakozni a szerverhez.\n");
  return 0;
 }
 printf("A kapcsolat létrejött a szerverrel : %s:%d.\n\n",
(char*)inet_ntoa(server.sin_addr), ntohs(server.sin_port));

 mpz_t k;
 mpz_init(k);
 int rc;
 /* addig olvasunk, amíg 0-t nem ad vissza a read_from_server, azaz a
szerver bontotta a kapcsolatot */
 while ((rc=read_from_server(client_fd, &k)))
 {
  gmp_printf("Olvasva: %Zd - %d bytes\n",k,rc);
  break;
  /* itt megkapjuk a részfeladatot, kiszámoljuk, visszaküldjük*/
 }
 mpz_clear(k);
 
 printf("Kilépek...\n");
 shutdown(client_fd, 2);
 return 0;
}

int read_from_server (int filedes, mpz_t* adat)
{
 int nbytes;
 nbytes = read(filedes, adat, mpz_size(*adat));
 if (nbytes < 0)
 {
  /* Olvasási hiba */
  perror ("Olvasási hiba!");
  exit (EXIT_FAILURE);
 }
 else if (nbytes == 0)
 {
  /* Kapcsolatot bontja a szerver */
  return 0;
 }
 else
 {
  /* Helyes olvasás */
  return 1;
 }
}
More information about the gmp-discuss mailing list